Tag Archives: bóle krzyża

Rehabilitacja w bólach kręgosłupa

Jak skutecznie ćwiczyć kiedy boli kręgosłup?co zrobić? Jak spać? Co ćwiczyć?

Pomimo, iż człowiek zmaga się z bólami kręgosłupa od czasów starożytnych, a metody leczenia ortopedycznego są coraz doskonalsze, nadal stanowią one poważny problem społeczny. Bóle krzyża dotykają ogromnej grupy ludzi, bez względu na wiek i aktywność zawodową.

Po przyjęciu przez człowieka pionowej postawy, nasz kręgosłup stale poddawany jest działaniu ogromnych sił. Głównymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia dolegliwości bólowych jest osłabienie siły mięśniowej, a także niestabilność miednicy, która spowodowana jest zmianami napięciowymi mięśni i więzadeł.

Problem ten jest również wynikiem braku aktywności ruchowej oraz zaburzenia ergonomii podczas wykonywania prac statycznych i dynamicznych, a także przyjmowania nieprawidłowej postawy ciała.
Niestety, ustalenie prawdziwej przyczyny bólów kręgosłupa utrudnione jest jego skomplikowaną budową. Postawienie diagnozy ogranicza się często do wykluczenia najgroźniejszych przyczyn, jakimi są nowotwór czy zakażenie. Dlatego większość pacjentów nie zostaje zdiagnozowana. Stąd też problem z ustaleniem powodów i leczenia przewlekłych dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa.
Wielu autorów wskazuje na istotny wpływ ruchu,w usprawnianiu pacjentów z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Wykonywanie przez pacjentów ćwiczeń gimnastycznych, wpływa ponadto pozytywnie na ich postawę wobec procesu usprawniana, gdyż stają sie oni współodpowiedzialni za wyniki przeprowadzonej rehabilitacji.

Odpowiednio dobrane do każdego chorego ćwiczenia, poprawiają czynność ruchową kręgosłupa. Niestety nie istnieje jeden idealny schemat postępowania, który byłby skuteczny dla każdego pacjenta. Wyniki leczenia zależą również od prawidłowego rozpoznania struktury, która ten ból powoduje.
U większości pacjentów poddanych postępowaniu usprawniającemu, po upływie 2-4 tygodni można zaobserwować poprawę i zmniejszenie dolegliwości bólowych. Nie jest to niestety równoznaczne z zakończeniem problemów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. „Brak odpowiednio dawkowanego ruchu, wymuszone pozycje ciała, nieprawidłowe podnoszenie ciężarów, powodują nawrót dolegliwości przeciążeniowych”.
Bóle krzyża należą do jednostek chorobowych, w których dużo zależy od postępowania samego pacjenta. Osłabiony kręgosłup wymaga dwojakiego postępowania. Z jednej strony pacjent powinien unikać czynności, które powodują jego przeciążenie, z drugiej natomiast powinien zadbać o sprawnie działający układ mięśniowy, który wspiera funkcjonowanie kręgosłup. Oznacza to, iż wszystkie zajęcia fizyczne i obowiązki w miejscu pracy należy wykonywać we sposób nie narażający kręgosłupa na szkodliwą eksploatację.

Dlatego też tak ważna w zwalczaniu dolegliwości bólowych jest profilaktyka.
Na podstawie badań przeprowadzonych na 40 pacjentach, z rozpoznanym zespołem przeciążeniowym lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa, wykazano pozytywny wpływ profilaktyki na długodystansową poprawę stanu zdrowia.
Badanych podzielono na dwie równe grupy, które przez cały czas trwania dolegliwości były jednakowo usprawniane. Po ustąpieniu dolegliwości, pacjenci pierwszej grupy otrzymali instruktaż dotyczący prawidłowego podnoszenia ciężarów, przyjmowania właściwej postawy, zarówno w pracy jak i w trakcie wypoczynku, a także zestaw ćwiczeń, który wykonywali przez 6 dni w domu a 1 dzień w ośrodku rehabilitacyjnym w celu kontroli przez fizjoterapeutę poprawności ich wykonania.

Druga grupa natomiast, po zakończeniu terapii przerywała na rok wszelkie czynności usprawniające. Z przeprowadzonych obserwacji, stwierdzono, iż u żadnego z pacjentów I grupy nie nastąpił powrót dolegliwości w stopniu większym bądź takim samym jak przed leczeniem, a u 12 osób ból, w ogóle nie powrócił. Natomiast w II grupie brak powrotu dolegliwości bólowych stwierdzono tylko u 1 osoby.

Badania te dowodzą, że warunkiem zdecydowanego zmniejszenia nawrotów bólów związanych z zespołem przeciążeniowym, jest odpowiednia profilaktyka, która polega na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń ruchowych oraz stosowaniu odpowiednich pozycji, które nie przeciążają kręgosłupa podczas pracy i wypoczynku.
Na profilaktykę bólów i dolegliwości odkręgosłupowych składa się przede wszystkim utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
Podczas snu istotny jest wybór odpowiedniego materaca, który nie powinien być ani zbyt miękki, ani zbyt twardy. Ważny jest również dobór odpowiedniej wysokości poduszek, tak
aby kręgosłup miał zapewnione swoje fizjologiczne ustawienie.
Największą szkodę przynoszą kręgosłupom pozycje siedzące. Najbardziej fizjologiczną dla nas pozycją jest taka, w której osoba siedząca przy poziomych udach może całymi stopami opierać się o podłogę, a oparcie krzesła podpiera lędźwiowy odcinek kręgosłupa. Należy również pamiętać o odpowiedniej wysokości biurka, najlepiej z ustawionym pod odpowiednim kątem pulpitem.
Równie obciążająca nasz kręgosłup jest długotrwała pozycja stojąca np. podczas prasowania. Warto wówczas pamiętać o naprzemiennym ustawianiu jednej z nóg na niewielkim podwyższeniu.
W trakcie wykonywania ciężkiej pracy fizycznej, ważne jest, aby nie dźwigać ciężarów asymetrycznie, trzymać je blisko kręgosłupa, a nie na wyprostowanych rękach, oraz o tym aby w trakcie podnoszenia ich z podłoża uginać kolana, a nie kręgosłup.
Kolejnym elementem profilaktyki jest osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniej sprawności mięśni całego ciała, wyrażonej przede wszystkim ich równowagą statyczną. Utrata sprawności fizycznej, tak samo jak zbyt duże i nieprawidłowe obciążenia biomechaniczne wywołuje dysfunkcje.
Równie ważnym elementem profilaktyki jest odpowiedni tryb życia. Warto pamiętać o odpowiedniej dawce ruchu i wysiłku fizycznego, o tym aby czas wolny spędzać w większości czynnie, a nie biernie, a co za tym idzie nie dopuszczać do ociężałości, otyłości i lenistwa ruchowego, które niosą za sobą wiele niekorzystnych dla zdrowia kręgosłupa konsekwencji.
Autorem artykułu jest Marcin Pietkiewicz

najlepszy masaż Poznań

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Reklamy

Bóle w krzyżu

Wielu ludzi,najczęściej miedzy 30, a 50 rokiem życia, skarży się na dolegliwości kręgosłupa i mimo coraz lepszej opieki lekarskiej liczba tych chorych niepokojąco wzrasta. Poniewaz dolegliwości te umiejscowiają się zwykle w dolnym odcinku kręgosłupa lędżwiowego, powszechnie przyjęła się nazwa: bóle krzyża.
Nazywają je też mięśniobólem lędźwiowym, postrzałem – lumbago, ale poprawna nazwa powinna brzmieć: zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego. Bóle te maja charakter bólów zmęczeniowych , tępych, nękających, czasem piekących.

Odczuwane są jako sztywność promieniująca do pośladków i kończyn dolnych, względnie jako osłabienie dolnych kończyn. Bywają gwałtowne, silne. Dolegliwości mogą pojawiać się nagle lub rozwijać się powoli, trwać kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. Mogą ustąpić na jakiś czas, by potem niespodziewanie i bez jakiejkolwiek przyczyny pojawić się znowu.

Kręgosłup stanowi ruchomą oś ciała. Pionowa postawa człowieka została umożliwiona przez wytwarzanie się odpowiednich wygięć kręgosłupa. Gdy patrzymy na dorosłego człowieka z boku, to odcinek szyjny kręgosłupa wygięty jest do przodu, piersiowy – do tyłu, a lędźwiowy – znów do przodu. Gdy patrzymy z tyłu na plecy, kręgosłup winien być prosty. Wygięcia przednio – tylne pozwalają kręgosłupowi na uzyskanie maksymalnej ruchomości i elastyczności, łagodzą obciążenia i amortyzują wstrząsy, na jakie jest narażony najdelikatniejszy nasz organ – mózg.
Kręgosłup dzielimy na trzy odcinki: szyjny (7 kręgów), piersiowy (12 kręgów) i lędźwiowy (5 kręgów). Kręgi poszczególnych odcinków różnią się budową i wielkością, a ogólnie biorąc, im większy ciężar mają do dźwigania, to znaczy im dalej znajdują się od głowy, tym są większe, masywniejsze. Ostatni kręg lędźwiowy opiera się na kości krzyżowej, składającej się z pięciu zrośniętych ze sobą kręgów.

Ruszaj się !
Najczęstszą przyczyną powstawania dolegliwości bólowych pochodzenia kręgosłupowego jest nieprawidłowa postawa i nieprawidłowe obciążenie kręgosłupa w życiu codziennym. Siedzący tryb życia,niedostatek ruchu, wymuszona pozycja w czasie pracy, nadmierna otyłość. Jednostajny i jednokierunkowy ruch pracowników fizycznych powodują, że kręgosłup jest nieprawidłowo obciążony, a układ mięśniowy odpowiedzialny za prawidłową postawę ulega z czasem zaburzeniom, mięśnie brzucha ulegają zwiotczeniu, gdy mięśnie grzbietu wskutek ciągłego napięcia skracają się.
Ludzie z prawidłową postawą i dobrze rozwiniętym układem mięśniowym mają kręgosłup odporniejszy na przeciążenia i urazy. Prawidłowa postawa jest nie tylko warunkiem sprawnego działania kręgosłupa, ale ma wpływ na ogólną sprawność.
Prawidłową postawę w pozycji stojącej przyjmujemy, gdy: opuszczamy swobodnie ramiona, uwypuklamy klatkę piersiową, utrzymując barki na równym poziomie, głowę trzymamy prosto i patrzymy prosto przed siebie. Brzuch powinien być wciągnięty, płaski, kolana wyprostowane, stopy w nieznacznym oddaleniu od siebie – z palcami skierowanymi nieco na zewnątrz.
Przy prawidłowej pozycji siedzącej utrzymujemy głowę i tułów podobnie, przykładając całą powierzchnię kości krzyżowej i pleców do do oparcia, stawy biodrowe i kolanowe zginamy pod kątem prostym, a stopy opieramy całą powierzchnią na podłodze. Winnyśmy się starać zachować taką postawę mają również czynniki fizyczne (wypoczęcie, zmęczenie) oraz psychiczne ( zadowolenie, zmartwienie).
W życiu codziennym popełniamy wiele błędów ruchowych, które sumując się po dłuższym czasie dają o sobie znać w postaci dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Ogólnie biorąc, chodzimy za mało, a przecież chodzenie jest naszym normalnym sposobem poruszania się. W myśl zasad fizjologii dla zachowania zdrowia winnyśmy codziennie spacerować na świeżym powietrzu i przejść 10 tysięcy kroków, to jest około 5 km. Starajmy się mieć wygodne obuwie na miękkiej, elastycznej podeszwie.

Jak zapobiegać dolegliwościom?

Zwykle ludzie oczekują od lekarzy tabletek lub zastrzyków, które bez pomocy i wysiłków chorego mają uzdrowić jego „kręgosłup”. Tymczasem w tym schorzeniu ważniejsze od leczenia i środków farmakologicznych są ćwiczenia ruchowe.
Zacząć należy od ćwiczeń łatwych i stopniowo przejść do trudniejszych. Należy je wykonywać powoli, płynnie, nie wstrzymywać oddechu. Należy wystrzegać się ćwiczeń szkodliwych jakimi są gwałtowne skłony, skręty i nadmierny przerost tułowia. Zaleca się uprawianie sportów rekreacyjnych, a mianowicie: turystyki, pływania, siatkówki, kometki itp.
Największym problemem są toksyny, które się gromadzą w całym organizmie, a także w kościach. Jeśli będziesz systematycznie oczyszczał swój organizm z tosyn w nim nagromadzonych i uzupełniał go w naturalne witaminy,mikroelementy i antyutleniacze i więcej się ruszał,to będziesz miał zdrowe kości.

Autorem artykułu jest Krzysztof Porczyński

Twoje zdrowie

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl