Tag Archives: dyskopatja

Choroby to polska specjalność?

Autorem artykułu jest Piotr Mówiński

Na co najczęściej chorują dorośli Polacy? Zgodnie z wynikami badania najczęstsze choroby przewlekłe to nadciśnienie tętnicze.

Z badań GUS wynika, iż subiektywny stan zdrowia Polaków istotnie się poprawia. O ile w 1996 r. ponad 45% mieszkańców Polski oceniało swoje zdrowie poniżej poziomu dobrego, to pod koniec 2004 r. takie opinie formułowało niespełna 39% Polaków, tj. o 6 punktów procentowych mniej.

Na co najczęściej chorują dorośli Polacy?
Zgodnie z wynikami badania najczęstsze choroby przewlekłe to:
1. Nadciśnienie tętnicze – choruje na nie ponad 17% ogółu populacji w wieku 15 lat i więcej
2. Choroby kręgosłupa lub dyskopatia – 15,5%
3. Choroby stawów zapalne i zwyrodnieniowe – 13,8%
4. Choroba wieńcowa – 8,6%
5. Migrena lub częste bóle głowy – 8,0%
6.Nerwica lub depresja – 7,4% rozważanej zbiorowości.

Kobiety częściej niż mężczyźni chorują na nadciśnienie i chorobę wieńcową
(bez zawału), choroby kręgosłupa lub dyskopatię, migrenę i częste bóle głowy, choroby stawów oraz nerwicę i choroby tarczycy. Wśród mężczyzn natomiast częściej występuje choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroba wieńcowa z przebytym zawałem oraz nieznacznie częściej udar lub wylew krwi do mózgu oraz padaczka.

U młodych ludzi w wieku 15-19 lat najczęściej występuje alergia, migrena lub częste bóle głowy, problemy z kręgosłupem lub dyskopatia oraz astma o podłożu alergicznym, może im dokuczać także nerwica lub depresja.
W wieku 20-29 lat poza tymi chorobami wyraźnie wzrasta częstość występowania przewlekłych chorób skóry oraz tarczycy, natomiast w wieku 30-39 lat znacznie częściej stwierdza się wrzody żołądka lub dwunastnicy, jak również przewlekłe zapalenie stawów.

Osoby po 40-tym roku życia częściej niż młodsze uskarżają się na zbyt wysokie ciśnienie tętnicze, dwukrotnie częściej chorują na wrzody żołądka lub dwunastnicy, coraz częściej także stwierdzana jest u nich choroba wieńcowa .

Po ukończeniu 50 roku życia wyraźnie zwiększa się liczba i odsetek osób, którym dolega nadciśnienie tętnicze oraz choroby kręgosłupa, osoby z tej grupy wieku relatywnie częściej uskarżają się na częste bóle głowy lub migrenę, stany nerwicowe lub depresję. Częstość występowania tych chorób rośnie w starszych grupach wieku. Po przekroczeniu 60-ego roku życia coraz liczniejsza jest grupa osób chorujących na
choroby układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba wieńcowa itp.), mających kłopoty z kręgosłupem lub stawami, pojawia się także cukrzyca oraz choroby oczu, głównie zaćma.

Polacy wydają ogromne kwoty w aptekach i na leczenie. Czy jesteśmy chorzy i słabo dbamy o zdrowie czy po prostu przesadzamy w trosce o nie?

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

 

Reklamy